Rom SamSung Galaxy y GT-S5360 CMX Mới Nhất

0
1295

Nhiều Bản CMX

Galaxy y CM11

Galaxy y CM11 Lollikat

Galaxy y CM11 Noukat

Galaxy y CM13

tải CWM Recovery

*hướng dan

– Đưa về stock DXMJ1 bằng odin nghiêm cấm lên rom cm11 bằng stock DXKK4(DXKK2) nhé vì sẽ ko boot được đâu lúc đừng có kêu ca là tai sao boot cứ xoay vòng rồi lại đen xì =>khi up xong rom cm11 mà muốn về stock thì bắt buộc phải úp stock DXKK4 Thì mới về được. Nếu lại muốn lên cm11 thì up tiếp từ DXKK4 Lên DXMJ1 qua odin rồi up rom thui
– Tải file kernel này về MTD Recovery 6.0.5.3 www.mediafire.com/download/f6b3jmsky19mmiv/Kernel_recovery-6.0.5.3.zip
– Tắt máy vào recovery
– Cài file cwm.zip bình thường qua recovery
– Tiếp tục flash file recovery 6.0.5.3.zip qua cwm để nâng cấp lên cwm 6.0.5.3
– Vào advanced và chon Reboot recovery
– Khi khởi động lại recovery
– Wipe data+cache+david cache
– Vào Mount and restore và chon Format system
– ấn vao Mount system để nó Thành Unmount system
– Flash rom MTD cm-11.0.0-GT-S5360-totoro-xxxxxxxxx.zip
– reboot system now